Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de site

De site lovecalor.be is eigendom van de onderneming Groupe SEB.
Hoofdkantoor: GROUPE SEB BELGIUM - Avenue de l'Espérance 25, 6220 Fleurus. België

Auteursrechten / Copyright
De merken en logo's die op de site voorkomen zijn gedeponeerde merken van de onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV. Er wordt geen enkele licentie of gebruiksrecht verleend op welk dan ook van de genoemde merken of logo's die op de site voorkomen, deze mogen dus niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV behoudt zich het recht voor om elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, onder andere strafrechtelijk.

De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden in privégebruik. Elk ander gebruik van deze reproducties en met name gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV.

Aansprakelijkheid
Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt in oorspronkelijke staat aangeleverd. De onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van beschadigingen of virussen die de apparatuur of andere goederen van de gebruiker zouden kunnen infecteren.

De onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV is niet aansprakelijk voor de juistheid, fouten of weglatingen van de site. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

De onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, indirect of direct, om welke reden of oorzaak en met welke aard of gevolgen dan ook, veroorzaakt door de toegang van een gebruiker op de site of de onmogelijkheid om de site te openen, evenals het gebruik van de site en/of het geloof dat wordt gehecht aan een informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

De gebruiker verplicht zich op de site geen informatie door te geven die een aansprakelijkheid of vervolging met zich kan meebrengen, en verplicht zich uit dien hoofde om via deze site geen illegale informatie door te geven of informatie die ingaat tegen de openbare orde of van lasterlijke aard is.

Sites buiten de onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV met een hyperlink op de onderhavige site staan niet onder controle van de onderneming Groupe Seb Belgium SA-NV, die daarom elke aansprakelijkheid met betrekking tot de content hiervan afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap van de Groupe Seb Belgium SA-NV en deze sites. Deze zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.